Γιώργος Μωραΐτης (GR)

Diagramm (2020)

Μικτά μέσα, Αλουμίνιο, διαστάσεις 100 x 80

Στο έργο Diagramm, ο Γιώργος Μωραΐτης χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τη μουσική σημειογραφία ως ένα είδος προγραμματιζόμενου συστήματος, ικανού να κωδικοποιείται και να αποκωδικοποιείται ως ρυθμικοί παλμοί πληροφοριών.

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Μωραΐτης (γεν. 1989), ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει δράσεις στο δημόσιο χώρο και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρησιμοποιεί διαφορετικές πρακτικές (γλυπτική, ρομποτικές και διαδραστικές εγκαταστάσεις, συμμετοχικές δράσεις, δράσεις στο δημόσιο χώρο, σχέδιο, κείμενα, κ.ά.). Αποσκοπώντας στην εξερεύνηση των ορίων σε ό,τι αφορά τη δημιουργική, ερευνητική και στοχαστική διαδικασία, μέσω του ήχου καθώς και μέσω ενός ευρύτερου φάσματος media, συνδιαμορφώνει ηχητικές-εικονοκλαστικές καταστάσεις ως ένα μείγμα ιδιαιτεροτήτων της αντίληψης, της τεχνολογίας και των υλικών. Το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον ήχο εστιάζεται στην εμπλοκή του με θέματα ακουστικής και ψυχοακουστικής, όπως και θεματικές που σχετίζονται με το σώμα, τη γλυπτική, το βίντεο και ένα σύνολο άλλων θεματικών σχετικών με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, που αναπτύσσουν έναν σύγχρονο διάλογο στις εικαστικές τέχνες.

Courtesy the Artist, Diagramm (2020)
info [at] no-internet.org
FacebookInstagram

Supporting Creativity NEON

Supported by BIOS.ROMANTSO